Videa 2023

HODKY 2023 Dolní Bojanovice - neděle 8. října 2023

Tradiční krojované hodky v Dolních Bojanovicích, jsou dalším pokračováním hodového týdne. Krojový průvod, krojová zábava se symbolikou vinobraní. Příchod radních a hotařů, hlídání vinic a další dolnobojanovské tradice.


HODY 2023 Dolní Bojanovice - úterý 3. října 2023

Svatováclavské krojované hody v Dolních Bojanovicích. 3. část - úterý - hody samozřejmě pokračovaly i v úterý. A to bývá všechno jinak. Přes den chodí krojovaná chasa i s hudbou po dědině, hrají, zpívají a vybírají úrodu nebo jiné produkty. Dřív to bývalo obilí, kukuřice, dýně nebo třeba hrozny, v pevném i tekutém skupenství atd. Dnes už jde jen o symboliku, takže těch produktů ubývá a přibude jen nějaká ta koruna. To aby si chasa po té velké hodové slávě udělala pro sebe audamáš. Večer je pak netradiční veselí "Pod zeleným". Děvčata v chlapeckém a naopak, taneční zábava, různé scénky a výstupy, mnohdy nic nemající společného s folklórem. Tak už to v úterý na hody u nás bývá :-) Do stavu ženáčského jsou také řádně přivítány ("pokřtěny") i mladoženačky - to je novinka posledních let, aby to bylo "genderově vyvážené" :-).


HODY 2023 Dolní Bojanovice - pondělí 2. října 2023

Svatováclavské krojované hody v Dolních Bojanovicích. 2. část - pondělí - Hraní a zpívání "Pod ořechama" a pak odpoledne již tradičně patří hodové pondělí především ženáčům. Do stavu ženáčského byli také řádně přivítáni ("pokřtěni") i mladoženáči.


HODY 2023 Dolní Bojanovice - neděle 1. října 2023

Svatováclavské krojované hody v Dolních Bojanovicích. 1. část - neděle - průvod od kostela sv. Václava pro stárky a následný průvod celé krojované chasy a hostů "Pod zelené", kde probíhá hodová taneční zábava. Hošije v závěru večera nesmí samozřejmě chybět. Můžete tady opět vidět krásu slováckých krojů, tanců a dolnobojanovských tradic.


Zarážání hory - Dolní Bojanovice - neděle 20. října 2023

Tradiční ceremonie "Zarážání hory" proběhla v neděli 20. srpna 2023 v areálu "Pod Ořechama". Polecajt, hotaři a všichni účinkující, předvedli opět s lidovým humorem atraktivní historickou ukázku z dějin našich předků. K hudebnímu doprovodu a dokreslení celé akce přispěla samozřejmě i cimbálová muzika Zádruha.