Videa 2021

HODY 2021 Dolní Bojanovice - neděle 26. září 2021 - 1. část

Po roční pauze jsou tu zase tradiční Svatováclavské hody. V 1. části uvidíte jak se chasa shromáždí po svátostném požehnání u kostela sv. Václava a pak se vydá průvodem pro stárky. Chasa přivede průvod k druhému stárkovi a pak k prvnímu. Následný průvod celé krojované chasy a hostů pak odchází "Pod zelené", kde probíhá hodová taneční zábava.

V druhé části bude pokračování taneční zábavy, kde nebude chybět verbuňk, tanec krojových párů, příjezdy přespolních šohajú a hošije.


HODY 2021 Dolní Bojanovice - neděle 26. září 2021 - 2. část

Pokračování hodové neděle po příchodu chasy "Pod zelené" začíná zpěvem a verbuňkem bojanovských šohajú, následuje taneční zábava, příjezdy "přespolňáků" a večerní hošije.

V třetí části budeme pokračovat hodovým pondělím. 


HODY 2021 Dolní Bojanovice - pondělí 27. září 2021 - 3. část

Svatováclavské krojované hody v Dolních Bojanovicích pokračovaly i v pondělí. Pro nepříznivé, deštivé počasí se však tentokrát přestěhovaly do Obecního domu, ale i přesto byly zajímavé. Samozřejmě již tradičně patří hodové pondělí především ženáčům, takže se předvedli s verbuňky a před večeří i hošijemi. Do stavu ženáčstkého byli také řádně přivítáni ("pokřtěni") i mladoženáči.

Čtvrtá část bude o hodovém úterý. 


HODY 2021 Dolní Bojanovice - úterý 28. září 2021 - 4. část

Svatováclavské krojované hody v Dolních Bojanovicích pokračovaly samozřejmě i v úterý. A to bývá všechno jinak. Přes den chodí krojovaná chasa i s hudbou po dědině, hrají, zpívají a vybírají úrodu nebo jiné produkty. Dřív to bývalo obilí, kukuřice, dýně nebo třeba hrozny, v pevném i tekutém skupenství, peří, případně jiné produkty a od movitějších i peníze. Dnes už jde jen o symboliku, takže těch produktů je méně a přibude hlavně nějaká ta koruna. To aby si chasa po té velké hodové slávě udělala pro sebe aldamáš (po bojanovsky audamáš). Však si to za tu práci a starosti zaslouží. Večer je potom netradiční veselí "Pod zeleným". Děvčata v chlapeckém a naopak, taneční zábava, různé scénky a výstupy, mnohdy nic nemající společného s folklórem. Některé výstupy a hlášky pochopí jen místní, neboť se týkají místního dění a obyvatel. No, tak už to v úterý na hody u nás bývá :-) Do stavu ženáčského jsou také řádně přivítány ("pokřtěny") i mladoženačky - to je novinka posledních let, aby to bylo "genderově vyvážené" :-).

HODKY S VINOBRANÍM 2021 - Dolní Bojanovice - neděle 3. října 2021

Krojované Hodky s vinobraním v Dolních Bojanovicích, jsou dalším pokračováním hodového týdne. Krojový průvod, krojová zábava se symbolikou vinobraní. Příchod radních a hotařů, hlídání vinic a kuriózní dražba produktů a zajímavostí.

Stavění máje - Dolní Bojanovice 18. září 2021

V sobotu 18. září proběhlo ruční stavění máje k bojanovským hodům. Místní chasa byla připravena, stejně jako plán průběhu. Mnohé bylo správně, ale některé "drobnosti" se žel neodhadly dobře. Fyzikální zákony prostě nelze obejít a tak to nevyšlo dle představ. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Tak tedy tato desetiminutová podívaná není pro smích, kritiku, ani úšklebky, ale pro poučení a pro příští lepší výsledek.

Poďte s nama na žňa aneb žně našich předků

V neděli 8. srpna 2021 proběhla v Dolních Bojanovicích tato tradiční akce, za přítomnosti domácích i přespolních diváků. Na poli za Úvozem a následně u slovácké chalupy proběhly symbolidké žně, představení staré zemědělské techniky, a také scénky našich ochotníků.

Tož sa podívajte, jak sa indá děualy žňa :-) Pravda, nebyuo to lahké, ale zvláduo sa to všecko a ve větším poklidu, než dnes. Zpívauo sa, popíjauo a lidé byli věc spjatí s přírodů. Byuo to takové větší rozechvění srdce, aj ducha. Šak to "chvění" je poznat aj na kameře, kde to chvílama léce sem tam. To víte, starším lidem už sa barco chvěje, aj dyž nechců... :-)

Poďte s nama na žňa - scénky

Čekání na kombajn a praní "dyňového květu" - scénky místních ochotníků, které odehráli v rámci akce "Poďte s nama na žňa aneb žně našich předků". Dolní Bojanovice, neděle 8. srpna 2021.

Poďte s nama na žňa aneb žně našich předků

Zkrácená verze z akce, která se uskutečnila v neděli 8. srpna 2021. V Dolních Bojanovicích, na poli za Úvozem a následně u slovácké chalupy proběhly symbolidké žně, představení staré zemědělské techniky, a také scénky našich ochotníků.

ZARÁŽÁNÍ HORY

Dolní Bojanovice - neděle 22. srpna 2021.

Jednou ze starých lidových tradic, je i "zarážání hory". Jde o vinažský obřad podle dobového "horenského práva", kterým se symbolicky uzavírají vinohrady, aby v nich nikdo neškodil a nekradl dozrávající hrozny. Zakazuje se tedy vstup do vinohradů všem, kteří tam nemají co pohledávat. Horou se rozumí májka, na jejímž vrcholu je uvázaná kytice z polních květů a láhev loňského vína. Kolem této májky zatlučou vinaři 12 vinohradnických kolků, jako symbol celoroční práce a každý zároveň reprezentuje jednu z vinařských tratí. Od této chvíle se můžou po vinohradu pohybovat jen jejich majitelé, obecní polecajt a hotaři, kteří hlídají vinice před zloději a špačky. Zákaz vstupu se nevztahuje na těhotné ženy a nemocné, kteří si v horkých dnech mohli utrhnout tři hrozny případně o ně požádat vinaře nebo hotaře