Videa 2022

HODY 2022 Dolní Bojanovice - neděle 25. září 2022 - průvod pro stárky

Krojovaná chasa se shromáždí po svátostném požehnání u kostela sv. Václava a pak se vydá průvodem pro stárky. Chasa přivede průvod k druhému stárkovi a pak k prvnímu. Následný průvod celé krojované chasy a hostů potom odchází "Pod Zelené", kde probíhá hodová taneční zábava. Chcete-li to všechno vidět v reálu, přijeďte do Dolních Bojanovic na Hody a Hodky s vinobraním.


HODKY 2022 Dolní Bojanovice - neděle 2. října 2022

Krojovaná chasa se shromáždí po svátostném požehnání u kostela sv. Václava a pak se vydá průvodem  "Pod Zelené", kde probíhá krojová taneční zábava. Součástí je i symbolika vinobraní, příchod radních a hotařů, hlídání vinic atd. dle místních tradic.