Krásy Dolních Bojanovic


Poďte s nama na žňa - zkrácená verze


Poďte s nama na žňa - fotky

Krásy Dolních Bojanovic


Neděle 8. srpna 2021 - Poďte s nama na žňa aneb žně našich předků

Tož sa podívajte, jak sa indá děualy žňa :-) Pravda, nebyuo to lahké, ale zvláduo sa to všecko a ve větším poklidu, než dnes. Zpívauo sa, popíjauo a lidé byli věc spjatí s přírodů. Byuo to takové větší rozechvění srdce, aj ducha. Šak to "chvění" je poznat aj na kameře, kde to chvílama léce sem tam. To víte, starším lidem už sa barco chvěje, aj dyž nechců... :-)

Poďte s nama na žňa - scénky