Krásy Dolních Bojanovic

Krásy Dolních Bojanovic

Sobota 1. srpna 2020 - beseda u cimbálu u příležitosti 20 let trvání ženského sboru z Dolních Bojanovic.

Hody a hodky 2020 byly zrušeny